Nečtinská zemědělská a.s.

 

Chov a prodej skotu Limousine, ovcí Charollais a Romney Marsh.

 

Pěstování a prodej obilí: špalda, tritikale a oves.

 

Nečtinská zemědělská a.s. se nachází v pohraniční části západočeského regionu, spadá do klimatické oblasti Tepelské vrchoviny 600 m nad mořem.

 

Celé území je zařazeno do oblasti hospodaření LFA - ANC.

 

Celková výměra je cca 1670 ha zemědělské půdy.

Na základě výrobních podmínek se společnost dlouhodobě zaměřuje na chov krav bez tržní produkce mléka, plemene Limousine a kříženců tohoto plemene, v průměrném počtu 550 krav, chov ovcí masného plemene Charollais a Romney Marsch v průměrném počtu 80 bahnic.

Od roku 1994 je chov skotu prostý IBR a chov ovcí je prostý Madei-Visna. Oba chovy jsou od roku 1994 uznány jako šlechtitelská stáda pro produkci plemenných zvířat.

Rostlinná výroba je zaměřena na produkci krmiv a prodej obilovin zejména špaldy, tritikale a ovsa.

Celá zemědělská výroba je každoročně uznávána jako ekologická farma v celém rozsahu pro výrobu a prodej ekologických produktů.